Tuesday, July 7, 2009

Kajian Rekaan Seni Visual SPM 2009

Calon telah memilih 3 tajuk untuk dihasilkan iaitu Rekabentuk bekas serbaguna, arca timbulan dan basikal kanak-kanak.

Arca yang terhasil setelah dikeluarkan dari acuan plastisin.

Bahan P.O.P (Plaster of Paris) digunakan untuk menghasilkan arca ini.

Pelajar-pelajar sedang membuat persediaan acuan dan bingkai arca.

Plastisin digunakan untuk membentuk acuan penghasilan arca.

Perbincangan dan bimbingan antara rakan sebaya.

Salah sebuah hasil karya yang menarik.

Bertemakan pergerakan air yang pelbagai...

Rekabentuk basikal kanak-kanak berasaskan bentuk kuda.

rekaan asas yang belum di salutkan dengan emulsi dan polyester putty.
Rekabentuk berasaskan bentuk ikan jerung setelah disapu dengan cat emulsi.